Procházka Slatinou
Slatina čp. 1 - Malý Antonín
Slatina čp. 2 - šestibytovka - Bauerová Marie, Jonášová (Matoušková) Marcela, Macháček Miroslav, Marešová Václava, Miške Petr, Pustina Libor, Vlčík Milan, Vlčíková Jindriška
Slatina čp. 3 - Slatinská tvrz - dnešní majitel Kocourek Vratislav
Slatina čp. 4 - Štulík František, Štulíková Jaroslava
Slatina čp. 5 - Churánek Václav, Pajskrová Zuzana
Slatina čp. 6 - Vaněk Jiří Ing.
Slatina čp. 7 - Holub Václav, Holubová Božena
Slatina čp. 8 - Pastyřík Miroslav (dříve JZD Slatina, Libichovi)
Slatina čp. 9 - Čermák Petr
Slatina čp. 10 - hostinec „U Čermáků“
Slatina čp. 11 - Heřman Josef, Michňová Hana
čp. 12- čtyřbytovka Paprňák Michal, Pokorný Vladislav a Pokorná Markéta, Vimrová Kristina, Veselý Radek (nájem Drtinová Drahomíra)
Slatina čp. 13 - Ivan Legeza (dříve Schonfelderová Božena)
Slatina čp. 14- Hašek Jiří
Slatina čp. 15 - Vecko Václav (dříve Poteckých)
Slatina čp. 16 - Váňa Ladislav Ing. (dříve Hálkovi)
Slatina čp. 17 - Kratochvíl Jiří (dříve Vaňkovi)
Slatina čp. 18 - Ulma Jaroslav Ing., Ulmová Jitka (dříve Novákovi)
Slatina čp. 19 - Roman Sobota (dříve Šimůnkovi)
Slatina čp. 20 - Lipert Jaromír, Lipertová Lena (dříve Lajblovi)
Slatina čp. 21 - Skryjová Zdeňka (dříve Fialovi)
Slatina čp. 22 - Vokoun Václav, Vokounová Olina (dříve Čechovi)
Slatina čp. 23 - Zahradník Miroslav, Zahradníková Janette (dříve Šebestovi)
Slatina čp. 24 - Janteková Marie (dříve Stochlebovi)
Slatina čp. 25 - Petrák Antonín, Petráková Ilona
Slatina čp. 26 - Kohout František, Kohoutová Božena
Slatina čp. 27 - Dufková Marie, Dědečková Marie, Dufek Václav
Slatina čp. 28 - Hůrka René
Slatina čp. 29 - Vyšín Vladimír, Kalinová (Vyšínová) Miloslava, Bunikovská (Vyšínová) Alena
Slatina čp. 30 - Plánská (Malíková) Jitka, Plánský Adam
Slatina čp. 31 - Sulanská (Šlesingerová) Jana
Slatina čp. 32 - Javůrek Josef, Javůrková Marta
Slatina čp. 33 - Smělá (Vosmíková) Martina
Slatina čp. 34 - Schonfelder Jaroslav
Slatina čp. 35 - Žáčková Jana Ing. (dříve Pustina Jan a Pustinová Naďa)
Slatina čp. 36 - Žáková Veronika (dříve Chotašovi)
Slatina čp. 37 - Zika Jindřich a Ziková Jana (dříve Frolíkovi)
Slatina čp. 38 - Šejn Václav, Šejnová Markéta (dříve Šultysovi)
Slatina čp. 39 - Wild Vlastimil a Wildová Marie
Slatina čp. 40 - Outrata Miroslav (dříve Schonfelderová Anna)
Slatina čp. 41 - Zvoníček Ivan, Zvoníčková Věra (dříve Kupovi)
Slatina čp. 42 - Zvoníček Ivan (dříve Kdýrovi)
Slatina čp. 43 - Hovorka Aleš, Hovorka Miloš (dříve Vosmík Václav)
Slatina čp. 44 - Kratochvílová Marcela (dříve Kalušovi)
Slatina čp. 45 - Štefek Martin (dříve Ulrychovi)
Slatina čp. 46 - Hrdina Zdeněk (dříve Hrdinová Zděna)
Slatina čp. 47 - Brožová Marie
Slatina čp. 48 - Frunc Ondřej, Lískovcová Eva (dříve Bitnerovi)
Slatina čp. 49 - Zimmermannová Marie
Slatina čp. 50 - Mikeš Jiří, Mikešová Jana (dříve Javůrková Růžena)
Slatina čp. 51 - Pudilová Věra
Slatina čp. 52 - Putz František, Putzová Marie
Slatina čp. 53 - Křivan Tomáš (dříve Rouskovi)
Slatina čp. 54 - Vaňková Venuše, Pospíšilová (Vaňková) Monika, Vaněk Josef
Slatina čp. 55 - Ocásková Jana
Slatina čp. 56 - Hejhal Josef, Hejhalová Kateřina (dříve Švancarovi)
Slatina čp. 57 - Michňová Hana
Slatina čp. 58 - Kinterová Marie
Slatina čp. 59 - Matoušek Milan
Slatina čp. 60 - Čermáková Radka (dříve Davidovi)
Slatina čp. 61 - Pospíšil Pavel, Pospíšilová Blanka (dříve Hofmanovi)
Slatina čp. 62  - Chadimová (Veselá) Jana
Slatina čp. 63 - Hrabovská Veronika (dříve Růžencovi, Pickovi)
Slatina čp. 64 - Veselý Pavel
Slatina čp. 65 - Hodík Lukáš (dříve Burandovi)
Slatina čp. 66 - Novotná Michaele (dříve Cihelková Božena)
Slatina čp. 67 - Folbrecht Roman
Slatina čp. 68 - Družstvo Jednota Kladno
Slatina čp. 69 - Tyrpach Jan, Tyrpach Pavel (dříve Pejsovi – Sedláčkovi)
Slatina čp. 70 - Vyšín Josef, Černá (Vyšínová) Jiřina
Slatina čp. 71 - Holas Josef, Holasová Anna
Slatina čp. 72 - Mareš Zdeněk, Marešová Jana
Slatina čp. 73 - Stránský Ivan, Stránská Ilona
Slatina čp. 74 - Syrůček Břetislav, Syrůčková Eva
Slatina čp. 75 - Wildová Vlasta
Slatina čp. 76 - Nezbedová Eva
Slatina čp. 77 - Schonfelder Vladimír, Schonfelderová Jana
Slatina čp. 78 - Beránková Michaela, Ježek Vladimír (dříve Javůrková Teraza, Mackovi)
Slatina čp. 79 - Kopecký Jiří, Kopecká Věra
Slatina čp. 80 - Cáder Marek (dříve p.Beranová )
Slatina čp. 81 - Šmejkal Martin, Šmejkalová Martina (dříve Krejčí Miroslav + Vlček František a Zdena)
Slatina čp. 82 - Bělka Miroslav, Bělková Jaroslava
Slatina čp. 83 - Pustina Jan (dříve Ulma Antonín)
Slatina čp. 84 - Urban Vlasta, Urbanová Marie (dříve Chvapilovi)
Slatina čp. 86 - Procházka Jiří (dříve Hrdina Zdeněk)
Slatina čp. 87 - Obecní úřad Slatina
Slatina čp. 88 - Kolmistr Jiří, Kolmistrová (Štulíková) Jaroslava
Slatina čp. 89 - Podolský Jaroslav, Podolská Marie
Slatina čp. 90 - Zais Karel, Zaisová Hana (dříve Červenka Václav)
Slatina čp. 91 - Klíma Jan (dříve Bolcer)
Slatina čp. 92 - Nágl Jaroslav, Náglová Zdeňka ( dříve Zvoníčkovi)
Slatina čp. 93 - Dobeš Jan, Dobešová Lenka (dříve Mareš Antonín, MNV Slatina)
Slatina čp. 94 - Dědeček Jaroslav, Dědečková Marie
Slatina čp. 95 - Vítek Milan
Slatina čp. 96 - Nídr Antonín, Nídr Martin
Slatina čp. 97 - Kopecký Jaroslav, Turečková (Petráková) Lenka
Slatina čp. 98 - „kasárna“ Cimrmanová Petra, Nováková (Bauerová) Kateřina, Truchla ( Holbusová) Marie
Slatina čp. 99 -  Goč Milan Ing. (dříve Krejčovi)
Slatina čp. 100 - Malík Vratislav Ing. ( nájem Pustinová Milena)
Slatina čp. 101 - Barvíř Michal Mgr., Barvířová Jitka
Slatina čp. 102 - Eminger Jiří
Slatina čp. 103 - Javůrková Anna, Javůrková Iveta, Javůrková Lucie
Slatina čp. 104 - Čechová Martina (dříve Froncovi)
Slatina čp. 105 - Sobota Jan (dříve Zemanovi)
Slatina čp. 106 - Bělka Miroslav ml.
Slatina čp. 107 - Putz František, Putzová Tereza (dříve Kalušovi)
Slatina čp. 108 - Laibl Jaroslav
Slatina čp. 109 - Pustina Jaroslav, Pustinová Hana (dříve Mackovi)
Slatina čp. 110 - Putz František, Putzová Tereza (dříve Chvapilovi, Novotných)
Slatina čp. 111 - Holasová Helena, Roškotová (Pustinová) Naděžda
Slatina čp. 112 - Ziková Jaroslava
Slatina čp. 113 - Maršík Miloš (dříve Radilovi)
Slatina čp. 114 - Kaštánek Vít, Kaštánková Jaroslava (dříve Libichovi)
Slatina čp. 115 - Frýdková Marie
Slatina čp. 116 - Boušková Hana
Slatina čp. 117 - Bláha Martin, Bláhová Klára (dříve Loudovi)
Slatina čp. 118 - „cihelna“ Rostislav Ryba, Dušková Kateřina Mgr. (dříve MVDr. Tesařík, Fricová Karla)
Slatina čp. 119 - Chvapil Jan, Chvapil Karel
Slatina čp. 120 - Javůrková Lenka (dříve Náglovi)
Slatina čp. 121 - Walterová Magdaléna (Kaňkovi, Javůrek Václav)
Slatina čp. 122 - Cimrman Václav, Cimrmanová Jaroslava (dříve Mrázkovi)
Slatina čp. 123 - Pokorný Milan, Pokorná Šárka (dříve Stránských)
Slatina čp. 124 - Základní škola Slatina
Slatina čp. 125 - školní obytná budova (nájem – Holas Petr, Pudil Miroslav)
Slatina čp. 126 - Majrich Miroslav
Slatina čp. 127 - Vosyková (Javůrková) Petra
Slatina čp. 128 - Papežová (Trubačová) Radka, Stegbauerová (Trubačová) Evženie
Slatina čp. 129 - Chyšková Zuzana, Votavová Vlasta (dříve Nohejlovi)
Slatina čp. 130 - Semrádek David ( dříve Bohunka Davidová-Janečková)
Slatina čp. 131  - Krpec Vladimír (dříve Ulmová Hedvika)
Slatina čp. 132 - Kočišová Hana, Havelková Hana, Černá Jana
Slatina čp. 133 -  Herzig Vladimír Ing. (dříve Kohout Zdeněk)
Slatina čp. 134 - Kadeřábková Jarmila (dříve Hezina)
Slatina čp. 135 - Herbersteinová (Ziková) Marcela
Slatina čp. 136  - Havlíková Lenka Mgr.  (dříve Vlčíkovi)
Slatina čp. 137 - Hampl Vladimír a Hamplová Pavla Ing. (dříve Pátkovi)
Slatina čp. 138 - Holas Jaroslav a Holasová Anna
Slatina čp. 139 - Nikolova Kateřina PhDr.
Slatina čp. 140 - Javůrková Tereza
Slatina čp. 141 -  Bošková Martina (dříve Mareš Miroslav)
Slatina čp. 142  - Kohl František
Slatina čp. 143 - Pichlová (Blažejová) Soňa, Týblová (Blažejová) Taťána
Slatina čp. 144 - Zbraňková Alena (dříve Kohout Ladislav, Pelikán Karel)
Slatina čp. 145 - Sedláčková Marie, Komárková (Toráčová) Renata, Páchová (Toráčová) Iveta (dříve Traxlovi)
Slatina čp. 146 - Mareš Vlastimil (dříve Červenka Antonín)
Slatina čp. 147 -  Malík Vratislav Ing. , Malíková Květa
Slatina čp. 148 - Ulma Jiří, Ulma František
Slatina čp. 149 - Holasová Milena
Slatina čp. 150 - Melkus Alan Mgr., Melkusová Zdenka (dříve Husákovi)
Slatina čp. 151 - Frýdek Václav, Frýdková Monika (dříve Francovi)
Slatina čp. 152 - Cimrman Jaroslav Ing., Cimrmanová Marcela
Slatina čp. 153 - „vila“ - Glas Alois, Hašek Michal, Hendrychová Vlasta
Slatina čp. 154 - Jeřábková Věra (dříve Schonfelder Antonín)
Slatina čp. 155 - Jelínková Hana (dříve Vosmík Zdeněk)
Slatina čp. 156 - Sobotová Ivana
Slatina čp. 157 - Holas Josef, Holasová Kateřina
Slatina čp. 158 - Hálek Martin, Hálková Iveta
Slatina čp. 159 - Selichar Ladislav, Selicharová Révayová Monika (Chotašovic zahrada)
Slatina čp. 160 - Bauer Štěpán a Bauerová Martina
Slatina čp. 161 - Pustina David
Slatina čp. 162 - Obec Slatina (nájem + správce SK Slatina Nováková Veronika)
Slatina čp. 163 - Vlčková Marie (dříve Miške Petr)
Slatina čp. 164 - Javůrková Tereza
Slatina čp. 187 – AGROBOS spol. s r.o. Slatina
Slatina čp. 188 - Urban Jiří
Slatina čp. 190 - Malík Jan
Slatina čp. 233 - Vimr Jaroslav
Podrabský Miroslav
Anglický resort
čp. 165 - Cibulka Michal Ing, Cibulková Michaela
čp. 166 - Leskovský Ondřej
čp. 167 - Flídrová Lucie, Hampl Radek
čp. 168 - Rusiňák Patrik Ing.
Čp. 169 - Klimeš Pavel a Klimešová Radmila
Čp. 170 - Matula Jiří Ing. a Matulová Kateřina Ing.
Čp. 171 - Hendrychová Hana, Žák David
Čp. 172 - Chudý Roman a Chudá Zientková Eva
Čp. 173 - Bernertová Jana
Čp. 174 - Hefka Lukáš Ing., Hefková Petra Ing.
Anglický resort
Čp. 175 - Slyusar Andrey, Zelěnograd, Slyusar Anna, Slyusar Khilda (Moskva)
Čp. 176 - Tešný David
Čp. 177 - Tesárek Jakub Bc. a Tesárková Lenka Mgr.
Čp. 178 - Hauser Daniel a Hauserová Martina
Čp. 179 - Galaras Andrej a Galarasová Blanka
Čp. 180 - Procházka Petr Ing., Procházková Vladislava
Čp. 181 - Brož Michal
Čp. 182 - Švec Pavel a Švecová Lucie Ing.,
Čp. 183 - Šmejkal Petr Ing. a Šmejkalová Hana Ing.
Čp. 184 - Borek Ondřej Ing., Borková Zuzana
Anglický resort 
Čp. 201 - Huminskaya Aliona
Čp. 202 - Králik Rastislav, Makóniová Barbora Ing.
Čp. 203 - Plíšková Martina, Polanský Milan
Čp. 204 - Matveev Alexey a Gudkova Ruslana
Čp. 205 - Gajdošová Magdalena, Tempel Jakub
Čp. 206 - Sedlecká Hedvika
Čp. 207 - Machek Václav Ing. a Machková Petra
Čp. 208 - Tikal Jiří
Čp. 209 - Veselá Markéta
Čp. 210 - Landová Eva, Pekař Tomáš
Čp. 211 - Balzar Robert
Anglický resort
Čp. 212 - Kalista Roman a Kalistová Renáta
Čp. 213 - Kuthanová Hana, Milko Jaroslav
Čp. 214 - Kyselová Alice
Čp. 215 - Mojžiš Milan Ing.
Čp. 216 - Čermák Jan Mgr.
Čp. 217 - Gruber Jaroslav JUDr., Gruber Michaela Mgr.
Čp. 218 - Havránek Michal a Havránková Štěpánka
Čp. 219 - Beye Hendrik (Německo), Beye Jitka
Čp. 220 - Palenko Anatolii a Palenko Tamara
Čp. 221- Harviš Jaroslav a Harvišová Sabina
Anglický resort
Čp. 222 - Kukačka Roman Ing., Policianová Olívia Ing., PhD.
Čp.223 - Pošta Josef a Poštová Petra
Čp. 224 - Váchová Veronika, Vávra Pavel
Čp. 225 - Prudík Lubomír a Prudíková Olga
Čp. 226 - Kočárek Petr
Čp. 227 - Chudíková Eva
Pohled na Slatinu
Autobusová zastávka
Kadeřnictví Kamila
areál SK Slatina
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ). - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Procházka Slatinou

Popis

Milí Slatiňáci a Slatiňačky,

také Slatinou většinou jen projedete po hlavní silnici cestou z práce do práce a na procházku obcí marně hledáte čas? Možná ani nevíte, jak se změnily domy, často i jejich majitelé. A proto přijměte mé pozvání na malou procházku …

Období

srpen 2012 až červen 2016

Statistiky

 • 179 fotek
 • - zobrazení
 • 3 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Zakódované album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Potěšte maminku fotodárkem. 20% sleva
S kódem: Maminky Akce platí do 12. 5. 2021
Vytvořit fotodárek
Reklama

Další alba autora

Podobná alba

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout
znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIP Změny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotkuvideo tak objeví více lidí.
Procházka Slatinou
Komentáře Přidat